Footprint C2C

C2C

Aerdehof is een afscheidslocatie aan de rand van de Algemene Begraafplaats Blerick en de Natuurbegraafplaats, het crematorium van Venlo ligt op 200 meter loopafstand. Deze locatie is deels gehuisvest in bestaande bebouwing in combinatie met nieuwbouw, wat geheel past bij de C2C principes.

lees verder

 

Visie

"Een zo groot mogelijke positieve voetafdruk achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen, dat is de kern van de C2C gedachte. In plaats van de negatieve impact te reduceren (traditionele duurzaamheid), streeft een C2C benadering naar positieve effecten op economie, milieu en sociale gezondheid in een proces van continue kwaliteitsverbetering.

In plaats van de slechte dingen minder slecht te doen is het streven er op gericht de juiste dingen goed te doen.
In het geval van Aerdehof is de centrale vraag: hoe kan C2C bijdragen aan een prettig en gezond uitvaartcentrum?

Footprint C2C

C2C - hoofdstad

Venlo wordt gezien als Cradle to Cradle-hoofdstad van de wereld, bij de bouw wordt gekeken hoe de C2C uitgangspunten voor het uitvaartcentrum van meerwaarde kunnen zijn. Dit sluit niet alleen aan op het beleid van de gemeente Venlo, maar kan tevens bijdragen aan de groeiende vraag naar “duurzame uitvaarten”.

C2C ExpoLAB

Samen met het Cradle to Cradle ExpoLAB zijn er een viertal pijlers benoemd die richting geven aan toepassing van de C2C-uitgangspunten tijdens ontwerp, realisatie en gebruik van het uitvaartcentrum.

1. Kwaliteit
Primair focuspunt voor Van der Laan is het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig uitvaartcentrum. Binnen deze ambitie heeft het creëren van een gezond binnenklimaat prioriteit. Dit in combinatie met een prettige beleving van de ruimtes & omgeving voor de bezoekers waarbij tevens een prettige akoestiek inspeelt op zintuigelijkheid.

Denk hier bijvoorbeeld aan binnenlucht.
In veel uitvaartcentra, crematoria en horecagelegenheden ondervinden bezoekers regelmatig hinder van een slecht binnenklimaat. In uiterste gevallen zijn aanwezigen zelfs vooraf geïnformeerd over het slechte binnenklimaat, met de mogelijkheid onwel te worden als gevolg. Voor de vernieuwbouw van van der Laan is de ambitie om een gezond en veel aangenamer binnenklimaat te realiseren; bij voorkeur een gezondere binnenlucht dan buiten.

Vergeet de akoestiek niet.
Het is van belang dat de bezoeker geen hinder ondervindt van een slechte akoestiek. Zo zal de akoestiek voor het afspelen van beeld en/of geluid optimaal moeten zijn; hebben aanwezige geen overlast van elkaar (denk aan hoesten of kuchen); en moet het mogelijk zijn om tijdens de dienst in de aangrenzende ruimtes buffetten met koffie & thee voor te bereiden.

De beleving en zintuigelijkheid zijn ook belangrijke waarden voor Van der Laan. Zo dient er niet alleen zicht te zijn op buiten, met toetreding van natuurlijk daglicht. Tevens zal de keuze van materialen moeten inspelen op de zintuigelijkheid en dient de sfeer van buiten naar de binnenruimtes doorvertaald te worden. Bij binnenkomst moeten bezoekers zich direct welkom voelen

Hernieuwbare Energiec2C

2. Hernieuwbare energie
De C2C-ambities met betrekking tot energie zijn erop gericht om energie neutraal te zijn. Hieronder wordt verstaan dat op de locatie zelf waar mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt, er alleen gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen (dus geen gas of andere fossiele brandstoffen), er duurzame energie wordt uitgewisseld met de omgeving en er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de aanwezige duurzame energie.

3. Circulair materiaalgebruik
De C2C ambitie wat betreft materiaalgebruik houdt rekening met het gebruik van gezonde en veilige materialen, die uiteindelijk kunnen terugkeren in een continue biologische- of technische kringloop zonder kwaliteitsverlies en een financiële restwaarde behouden na gebruik.

Daar waar beschikbaar en toepasbaar worden bij voorkeur C2C-gecertificeerde materialen toegepast in het gebouw, openbare ruimte (buitenruimte en parkeerplaatsen) als de zogenaamde gebruiksartikelen (van interieur tot vloerbedekking, en papier tot schoonmaakmiddelen).

Bij Aerdehof houdt dat bijvoorbeeld in:

  • Er worden gezonde en veilige materialen toegepast. Materialen beschikken daarmee bij voorkeur over een C2C certificaat of zijn hieraan gelijkwaardig;
  • De voorkeur ligt bij natuurlijke materialen;
  • Leveranciers worden uitgedaagd om tot afspraken te komen over terugname van materialen na de gebruiksduur om zodoende hergebruik en upcycling te stimuleren, zonder dat daarbij kwaliteit verloren gaat.

4. Interieur

  • Interieur kan gedemonteerd worden van het gebouw zonder kwaliteitsverlies.
  • Het interieur zit niet vast aan het gebouw waardoor het flexibel is, zodat aanpassingen mogelijk zijn en interieur op termijn gewisseld kan worden.
  • De toegepaste materialen binnen het interieur zijn gezond en veilig en dragen bij aan een goed binnenklimaat.
  • De voorkeur gaat uit naar natuurlijke materialen.